Инструкция за безопасна работа с пелет преса

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

1. Пелет пресите, познати още под името гранулатори, са предназначени да гранулират различни видове насипни материали.
2. Тази преса не е предназначена за гранулиране на материали (фуражи), предназначени за храна на животни и хора.
3. Машината не е предназначена за гранулиране на лесно възпламеними, токсични и взривоопасни материали!
4. Машината трябва да се използва, поддържа и ремонтира само от лица, които са запознати с настоящата инструкция и на които е проведено обучение за свързаните с това опасности.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.