Инструкция за безопасна работа с отрезна машина за  рязане на строителни материали

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

1.Машината е проектирана за мокро и сухо рязане на широка гама строителни и огнеупорни материали или плочки. Машината не е проектирана за рязане на дърво или метали.
2.Преди започване на работа, запознайте се с работната обстановка в мястото на използване на машината. Работната обстановка включва: препятствия на площадката за работа и маневриране, здравина на пода, необходимост от предпазни приспособления на строителния обект, свързана с обществени пътища за преминаване, и достъп до медицинска помощ в случай на инцидент.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар