Инструкция по безопасността на труда при работа с оптични кабели

Забележка: Настоящата инструкция е одобрена през 1999 г. за структурите на БТК, но може да бъде добра основа и за настояща Ваша инструкция.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

1. Раздел I. Общи изисквания за безопасна работа с оптични кабели.
2. Раздел II. Безопасна работа при транспорт, изтегляне, формиране и укрепване на оптични кабели.
3. Раздел III. Безопасна работа при свързване и измерване на оптични кабели.
4. Раздел IV. Преходни и заключителни разпоредби.

Инструкцията е предназначена да осигури безопасност на персонала при работа с оптични кабели.
С тази инструкция трябва да бъде запознат всеки специалист, работещ с оптични кабели. Инструкцията да се счита за неразделна част от „Правилника за безопасността на труда при работа по кабелни съобщителни линии и мрежи“ ПБТРВКСЛМ Д-06-001/97.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар