Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция е изготвена и споделена от колега.

Инструкция за безопасна работа за техническо обслужване на моторни превозни средства и товарачна техника

Техническото обслужване на моторни превозни средства (МПС) и товарачна техника да се извършва в обособени за целта помещения с канали и маркировка.Ремонт по изключение може да се извършва и на открито при условие, че са взети всички необходими мерки за безопасното извършване на ремонта:

1.Ред за извършване на техническо обслужване (ТО)

 • Моторните превозни средства се подават за техническо обслужване и ремонт добре почистени и измити;
 • За работно осветление да се използва напрежение не повече от 36V;
 • Паркирането и установяването в зоната за ТО и ремонт да се извършва от правоспособен шофьор, под наблюдение на отговорно лице и с безопасна скорост;
 • След паркиране на МПС в зоната за ТО или ремонт да се постави табелка “Не пали двигателя” и “Работят хора”;
 • При повдигане на МПС или товарачна техника да се използват стойки, клинове и да се задейства ръчната спирачка
 • При работа на открито също да се използва подклинване на колелата и укрепване на автомобила за предотвратяване на злополуки от притискане , да се използва монтажна дъска(количка);
 • При извършване на ремонт на автосамосвал с вдигнат кош или кабина задължително да се поставя допълнителна щанга за предотвратяване падането им;
 • При сваляне на скоростна кутия и др. възли да се използват необходимите повдигателни съоръжения които да бъдат в изправност;
 • При изваждане на ресьорни болтове, скоби ,оси,втулки и шегели да се вземат мерки, предпазващи от падане след освобождаване им;
 • Миенето на агрегати и детайли да се извършва само на определени за целта места и то само с алкални разтворители;
 • При извършване на огневи работи да се спазват инструкциите по Пожарна безопасност(ПБ).

2.Забранява се на ремонтното звено:

 • Да приема МПС или товарачна техника за ремонт в непочистено или натоварено състояние;
 • На работници, монтьори и др. лица нямащи правоспособност и отношение към ТО и ремонта, да се качват и управляват МПС и товарачна техника;
 • Ремонт по МПС или товарачна техника, които са укрепени или повдигнати само с крик без да се използват стойки;
 • Ползването на подръчни материали за укрепване;
 • Да се изполват неизправни повдигателни съоръжения и захватни приспособления;
 • Да се стои и работи под или над МПС агрегати, кабини, каросерии и др. повдигнати само с кран или крик без да са обезопасени допълнително(стойки,клинове);
 • Смазването, регулирането и ремонта на товарачна техника и МПС, когато са в движение;
 • Ползването на лостове, тръби и др. за удължаване рамената на инструментите;
 • Използването на неизправни технически инструменти скоби и крикове.

3. В помещенията да не се оставят материали или части, които не са предмет на извършваната с тях работа.

4. В помещенията и работилниците да се поддържа ред и чистота.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар