Инструкция за безопасна работа с оборудване за подводно заваряване и рязане

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

1.Ако оборудване за рубене и рязане не е монтирано, използвано и поддържано правилно, това може да доведе до СЕРИОЗНО НАРАНЯВАНЕ ИЛИ СМЪРТ. Само обучени специалисти имат право да извършват операции по подводно рязане и заваряване. Гмуркането трябва да се извършва в съответствие с всички изисквания на професионалните водолазни организации относно дейностите по гмуркане. Спазвайте всички мерки за безопасност на сухо и под вода при всички водолазни операции.
2.Не е разрешена каквато и да е работа на повърхността над зоната, в която ще работи водолазът. Радиусът на работната зона на водолаза трябва да бъде най-малко равен на работната дълбочина при гмуркане.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар