Инструкция за безопасна работа с обемно копирен струг за дърво

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

1. Копирният струг е предназначен за изработка на пространствено извити детайли от дърво с различни форми и размери по дължина, като крака на маси и столове, дръжки за ръчни инструменти и др. Струговането се извършва чрез фрезов апарат, а последващато шлифоване с шлифовален апарат с лентови шкурки.
2. Забранява се използването на машината в пожаро- и взривоопасни помещения.
3. Машината е предназначена за обработка само на дърво и други материали, имащи свойствата на дървото.
4. За обслужване на машината се допускат само квалифицирани работници, имащи опит и запознати с инструкциите по техника на безопасност. Необходимо е да се използва машината само по предназначение и периодически да се проверяват изправността на предохранителните средства. Обслужващия персонал е длъжен да знае всички опасности при работа с машината и всички предвидени мерки и средства.
5. Минималното свободно разстояние около машината да бъде 2м.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар