Инструкция за безопасна работа с непрекъсваеми захранващи системи (UPS)

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

1. Този UPS работи с напрежение, което може да бъде опасно. Не разглобявайте устройството. То съдържа специфични части. Единствено квалифициран сервизен персонал би могъл да отстрани възникнали проблеми.

2. Локалните мрежи, захранвани от UPS трябва да са маркирани и ясно обозначени.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар