Инструкция за безопасна работа с електрически  трион

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

1.За работа с електрическия моторен трион се допускат само лица, които имат правоспособност и са преминали обучение и инструктаж.
2.На деца и младежи под 18 години не се разрешава работа с моторния трион. От тази забрана се изключват младежите над 16 години, когато с учебна цел са под надзора на специалист.
3.Внимание! Работата с моторния трион изисква изключително внимание. Работете само когато сте в добро физическо състояние. Всички работи изпълнявайте спокойно и със съобразителност.
4.Никога не работете под влиянието на алкохол. наркотици или медикаменти.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар