Инструкция за безопасна работа с машина за вафли

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

  1. С уреда могат да работят само лица, преминали начален инструктаж и с валиден периодичен инструктаж.
  2. Включвайте уреда само в източник на променлив ток (~), след като сте се убедили, че напрежението на ел.мрежа съответства на указаното на дъното.
  3. Преди да използвате уреда, прочетете внимателно указанията за експлоатация.
  4. Уредът може да се включва само към електрическа инсталация със същото напрежение, посочено на етикета с технически данни.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар