Инструкция за безопасна работа с машина за плазмено рязане

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

1.До работа с оборудването се допускат само оператори, които са обучени за:
- безопасната експлоатация на оборудването,
- безопасното прилагане на технологичния процес,
- процедурите за действия в извънредни ситуации,
- опасностите и мерките за безопасност

Цялото оборудване за рязане трябва да се провери според необходимостта, за да се уверите, че то е в състояние за безопасна работа. Когато се установи, че не е в състояние за надеждна и безопасна работа, оборудването трябва да се ремонтира от квалифициран персонал преди следващата му употреба, или да се изведе от експлоатация.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар