Инструкция за безопасна работа с преносима лентоотрезна машина

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

Тази машина е предназначена за рязане на дърво, пластмаси и метали.
Тази машина трябва да се включва само към мрежа с напрежение, указано върху табелката и. Тя работи само с монофазно променливо напрежение. В съответствие с европейските стандарти инструментът има двойна изолация и може да работи и при включване в контакт без заземяване.
Не работете с електроинструменти във взривоопасна среда, като напр. в близост до леснозапалими течности, газове или прах. Електроинструментите произвеждат искри, които могат да възпламенят изпаренията и прахта.
Преди присъединяване на машината към мрежата винаги се уверявайте, че пусковият превключвател функционира правилно и при отпускане се връща в положение “изключено”(OFF).

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар