Инструкция за безопасна работа с лентоотрезна машина (автоматична ножовка)

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

Внимание, неправилното използване на тази машина може да доведе до сериозно наранявания.
Избягвайте да използвате машинатра във влажна среда или на салбо осветено място.
Работещият трябва да да е преминал инструктаж и обучение за работа с машината и да знае позицията и използването на всички контроли, включително бутон за аварийно спиране, стартовото и аварийното спиране.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар