Инструкция за безопасна работа с акумулаторна лебедка за автомобил

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

Лебедката трябва да се монтира на гладка стоманена повърхност, с адекватна устойчивост за максималното теглително усилие на лебедката. Всички болтове трябва да бъдат в една равнина, за да се избегне деформиране и повреждане на лебедката. Монтажът не бива да влияе на системата от сензори, които активират "въздушните възглавници" на превозното средство.

Дръжте дистанционното устройство на сигурно място (и кабелното, и безжичното). Преди да го свържете, го прегледайте за повреди.
Първо свържете дистанционното и след това включете съединителя!

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар