Инструкция за безопасна работа с ръчна лебедка

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

1. Инсталацията на оборудването трябва да се извърши от механично компетентен и обучен персонал.
2. Проверете дали мястото на което ще се окачва лебедката е стабилно и здраво.
3. Веригата трябва да бъде монтирана в съответствие с инструкциите и смазана преди да се приложи натоварване.
4. Лебедката трябва да се използва само за максимален товар, равен на номиналния товар, посочен върху апарата.
5. При първоначално инсталиране:
- Осигурете фиксирани точки на закрепване, ако е възможно.
- Смажете веригите обилно по цялата им дължина и се уверете, че те не са усукани.
- Изпълнете няколко операции, вдигане и спускане с помощта на цялата дължина на веригата без натоварване.
- Смажете куките в лагера за въртене.
- Уверете се, че механичните контри са монтирани на 15 см от края на веригата.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар