Инструкции за безопасна работа в кухня

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I.Условия за използване на работното оборудване.

1. На работа се допускат само лица, които са:
- навършили 18 години;
- преминали медицински преглед и нямащи противопоказания;
- преминали начален инструктаж и инструктаж на работното място.
2. При работа с машинни съоръжения да се спазват изискванията за безопасна работа съобразно паспортите на съоръженията и другите нормативни изисквания – механо- и електробезопасност.

3. Почистването на машината да става при изключено ел.захранване;
4. Да не се включва оборудването при неизправен захранващ кабел и ел инсталация.
5. Съответното оборудване да се използва само по конкретното си предназначение и за предписаните условия.

6. Преди пускане на машината в действие да се проверява изправността й, като се направи външен оглед на предпазната и пусковата апаратура и закрепването на отделните и приспособления, зануляването или заземяването и други.
7. При установяване на неизправности и не обезопасяване, машината да не се пуска в действие.
8. Машината трябва да е занулена или заземена.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.