Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.

Инструкция за безопасна работа с крикове

 1. При работа с крик със зъбна рейка трябва да се спазва следното:

- да бъде напълно изправен храповия механизъм, като при повдигането палецът трябва през всичкото време да се плъзга по храповото зъбно колело;
- основата на крика да се опира сигурно и да не се придвижва, като под нея се поставя дървена подложка с размери, по-големи от основата на крика.

 1. Между главата на крика и металната част на повдигания товар се поставя дървена подложка.
 2. Криковете под повдигания товар се освобождават и се преместват само след като се укрепи товарът в повдигнато положение или след като се положи върху здрави подпори.
 3. При наличие на предпазна пробка на хидравличния крик през време на работа се забранява минаването и стоенето на хора срещу нея.
 4. Разрешава се само използването на ръчни крикове, които имат приспособления, предотвратяващи самопроизволното спускане на товара при спиране на повдигането. Всички винтови крикове трябва да бъдат само-спиращи се.
 5. Хидравличните и пневматичните крикове трябва да бъдат снабдени с автоматично действащ предпазен клапан или с тариран проверен манометър.
 6. Криковете трябва да се подлагат ежегодно на техническо освидетелстване от предприятието, като се натоварват с товар, не по-малък от 1,25 от граничната паспортна товароподемност в продължение на 10 минути. Към края на изпитването налягането не трябва да се понижава с повече от 5 %. Резултатите от изпитването се вписват в паспорта на крика.
 7. При използване на специални устройства за повдигане- мачти, стрели, триножки, пирамиди и други, към които се окачват ролкови блокове, е необходимо:

- да се взема пред вид бруто тегло на повдигнатия товар и на всички допълнителни натоварвания;

- всяко от тези устройства да бъде укрепено с достатъчен брой обтяжки;

- предметът, към който се закрепват обтяжките, да бъде здрав, да не изменя своето положение и да не се деформира от натягането на обтяжките;

- обтяжките не трябва да се допират към остри ръбове на предмети, към които се захващат;

- обтяжките не трябва да пречат на коларския и автомобилния транспорт.

 1. Забранява се удължаването на ръкохватките на ръчните крикове чрез надяване на тръби или други такива. Забранява се свалянето на ръката от ръчката на ръкохватката до пълното спускане на товара и оставяне на товар върху крика по време на почивка или при прекъсване на работа.
 2. Всеки крик трябва да има паспорт от завода-производител и табелка с означена товароподемност.
 3. Хидравличните и пневматичните крикове трябва да бъдат снабдени с устройства, които осигуряват бавно и плавно спускане на товара.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар