Инструкция за безопасна работа с кош за мотокар за повдигане на хора

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

1. Всички участващи в изпълнението на задачата лица трябва да са обучени за възложените задачи.
2. Лицето, което управлява кара, трябва да притежава правоспособност за управление на кари.
3. Работната платформа се използва само, ако:
- подът на платформата е чист от отпадъци и не е хлъзгав;
- има бордова дъска, среден и горен парапет;
- вратата се зaвръща автоматично в затворено положение.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.