Инструкция за безопасност при работа с компютри в учебна зала

Инструкцията се отнася за всички, които:
— ползват компютри при обучението си — ученици, студенти, аспиранти, стажанти, специализанти и други;
— провеждат обучение, използвайки компютри като основно или помощно средство — преподаватели, лектори и т. н.

I. Общи условия
1. Пред компютъра да се седи удобно, без напрежение на тялото.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар