Тази инструкция е типова.

Инструкция за безопасна работа с компресорна уредба

1. До работа с компресорни уредби и съдове под налягане се допускат само правоспособни или квалифицирани лица, притежаващи съответен документ, инструктирани и запознати с изискванията за безопасна работа.
2. Компресорът е предназначен да сгъстява въздух или друг газ до определено налягане, необходимо за извършване на дадена работа. При Неправилното му обслужване се получават експлозии.
3. При сгъстяване на въздуха се увеличава температурата му и ако не бъде намалена чрез охлаждане, тя причинява изпаряване на увлеченото масло в зоните на сгъстяване. Образуваните по този начин маслени пари лесно се само-възпламеняват при температура на сгъстения въздух над допустимата.
4. Забранена е експлоатация на компресорни инсталации и уредби, на които:
- уредите за контрол и регулиране липсват или не са изправни;
- липсват или не са изправни предпазителните клапани след всяка степен на сгъстяване на компресора и на въздухо-сборника;
- съединителят - маховик не е обезопасен.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.