Инструкция за безопасна работа с изравнител и компактор за бетон

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

Тази машина представлява вибрационен изравнител (виброрейка) за бетон. Машината е предназначена за изравняване неравностите на невтвърдени бетонни плочи със или без помощта на нивелиращи колчета или летви.

Използването на машината за всякакви други цели може да причини трайни повреди на машината или сериозни наранявания на оператора и околните. Следните случаи са примери за неправилна употреба:
• Използване на машината за качване, подпиране или работна плоскост
• използване на машината за качване и превозване на хора и оборудване
• Включване на машината извън повърхности с невтвърден бетон
• Работа на машината върху неподдаващи се на уплътняване повърхности, като асфалт или втвърден бетон
• Работа на машината извън диапазона на заводските характеристики
• Използване на машината в нарушение на указанията и предупрежденията върху машината и в Наръчника на оператора.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.