Инструкция за безопасна работа с колонна бормашина

Инструкция за безопасна работа с колонна бормашина

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

1. Според изискванията за техническа безопасност машината трябва да бъде правилно инсталирана и използвана; да се поддържа в добро експлоатационно състояние; да се използва само по предназначение; да се обслужва от подходящо обучени работници.
2. Не се допуска експлоатация на машини с липсващи или неизправни системи за контрол, защита и сигнализация свързани, с безопасността на труда!

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар