САМО ДО 30 АПРИЛ: -22% ОТСТЪПКА И БОНУСИ на стойност 215 лв за годишен абонамент

Инструкция за безопасна работа с колонки за светли горива

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАБОТНОТО ОБОРУДВАНЕ.

1. До работа с бензин и дизелово гориво от колонки да се допускат лица:
• Преминали обучение за работа с колонки за зареждане с гориво
• Запознати с изискванията за пожарна безопасност
• Преминали инструктажи по безопасност и здраве при работа
• Запознати с оценката на риска
2. Персоналът да е:
• Информиран от информационните листи за безопасност за установените рискове и мерките по безопасност и борба с огъня
• Обучен за ползване на носимите пожарогасители
• Обучен за безопасно поведение „при работа сам“.
3. Започване на работа се допуска само при изправно съоръжение и шланг за зареждане без наранявания и спуквания.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар