Инструкции за безопасна работа
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (0)

Инструкция за безопасна работа с колбасорезачка

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

Захранващия кабел не трябва да бъде близо, или в контакт с въртящите се части на уреда, източник на топлина, или остър ръб.
Не потапяйте уреда и захранващия кабел във вода, както и не ги поставяйте под течаща.

1. Обезопасяване на колбасорезачката

Оборудването към колбасорезачката, което значително може да намали риска от порязване и отрязване са таблата за поставяне на продукта, механизъм за избутване (слайдер с предпазител за ръце) и предпазител за палеца. Наличието на защитен прекъсвач е допълнително условия за намаляване на риска. Премахването на прекъсвачите или други защити, включително непокрит нож увеличава многократно риска. Препоръчително е всяка нова или ремонтирана колбасорезачка да се провери и изпита на празен ход преди започване на работа с нея.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.