Инструкция за ползване на кислороден концентратор

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

Всеки, който използва този уред, трябва да прочете и разбере инструкциите за ползване, преди да го използва. Това е задължително и за тези, които са преминали обучение проведено от дистрибутора.

Кислородният концентратор трябва да се използва само при медицинска терапия за допълнително обогатяване с кислород.
Апаратът трябва да се използва само според медицинските показания и предписанието на лекар, следващ тези инструкции за ползване.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар