Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.

Инструкция за безопасна работа с питател (каменотрошачна инсталация)

Настоящата работна инструкция определя изискванията за безопасна работа с питател.

1. Изисквания към персонала, допускан до работа с питател:

– Да е навършил пълнолетие.
– Да е преминал предварителни медицински прегледи и да притежава положително медицинско заключение за извършване на такива дейности.
– Да е обучен и запознат със работата на съоръжението.
– Да е подробното инструктиран по правилата за ЗБР, опазване на ОС, оказване на първа долекарска помощ и ПБ.
– Да е подробно запознат с плана за извършване на СНАВР при БАК (Аварийния план на съответната бизнес единица).

2. Работникът е длъжен:

– Да направи оглед на съоръжението и работното място.
– Да се увери,че всички предпазители на въртящи се части са налични.
– Да се увери за цялостта на веригата.
– Да огледа обстойно връзките нит-шплента.

3. Забранява се на работника:

– Използването на нерегламентирани приспособления и инструменти.
– Да работи при неподходящо осветление.
– Да работи без лични предпазни средства (ЛПС).
– Влизането в питателя с цел ремонт по време на работа.

4. Ремонтни дейности да се извършват само при почистен и празен питател.

Вземете пълен достъп до всички наши ресурси

Направи го лесно
Обучавай професионално
Научи бързо
Проверявай и контролирай

Вашият коментар