Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция е споделена от колега и се публикува във вида, в който в предоставена.

Инструкция за безопасна работа със захранващ бункер на каменотрошачка

Настоящата работна инструкция определя изискванията за безопасна работа с бункер.

1.Изисквания към персонала, допускан до работа с бункер:

– Да е навършил пълнолетие;
– Да е преминал предварителни медицински прегледи и да притежава положително медицинско заключение за извършване на такива дейности;
– Да е обучен и запознат със работата на съоръжението
– Да е подробното инструктиран по правилата за ЗБР, опазване на ОС, оказване на първа долекарска помощ и ПБ;
– Да е подробно запознат с плана за извършване на СНАВР при БАК (Аварийния план на съответната бизнес единица).

2. Бункеристът е длъжен:

– Да направи оглед на съоръжението и работното място;
– Да провери цялостта на решетката;
– Да провери за хлабини на болтови връзки;
– Да направи оглед на захрахващия улей за пробойни и разкъсвания;
– Да следи за равномерното захранване на питателя;

3. Забранява се на рабоника:

– Влизането в бункера по време на работа;
– Използването на нерегламентирани приспособления и инструменти;
– Неподходящо осветление;
– Да работи без лични предпазни средства(ЛПС);
– Влизането в бункера с цел почистване на засводен материал.Почистването да става отвън през люковете предназначени за тази цел.

4. Влизането в бункера с цел оглед да става с разрешение на Началник рудник при спазване на следните изисквания:

– Спряна ГТЛ, машина или съоръжения, които захранват бункера и които се захранват от него;
– Наличие на човек вън от бункера за оказване на евентуална помощ;
– Поставяне на сигнална лента със забранителен знак „Забранено влизането” на 2м. от борда на бункера;
– Да се работи с въже и колан по стълба укрепена към стената на бункера.
– На таблата на спрените машини и съоръжения да се поставят предупредителни табели „Не включвай-работят хора”.

5. Ремонтни дейности в бункера да се извършват само при почистен и празен бункер.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар