Инструкция за ползване на фургони като канцеларии, складове, битови помещения и за други цели

За недопускане на нещастни случаи и пожари при използване на фургони да се спазва следното:

I. Подготовка на фургоните за транспортиране.
1. Да се откачи кабела, захранващ фургона с електроенергия от разпределителното табло и заземителния проводник от заземителния кол.
2. Да се укрепят мебелите, отоплителните печки и други, за да не се разместват при транспортиране. Да се затворят прозорците и да се заключат вратите.
3. Да се демонтира входното стълбище.
4. Да се провери годността на гумите за транспорт.
5. Да се проверят нитовите, болтовите и винтовите съединения.
6. Да се прикачи теглича към теглилното превозно средство.
7. Да се освободи спирачката за паркиране.
8. Да се прикачат въздухопровода на спирачната система и проводниците на спирачната инсталация и да се изпробва изправността им.
9. Да се провери изправността и сигурността на ходовата част, спирачната система и спирачната инсталация.
10. Фургоните с ходова част на шейна да се товарят и транспортират върху превозни средства като извънгабаритен товар. Същите да се привържат и укрепят здраво към превозното средство.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.