Инструкции за безопасна работа
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (0)

Инструкция за общите изисквания при извършване на СМР

Правоспособност
За извършване на СМР се назначават лица, които са:
- навършили 18 години;
- преминали медицински преглед;
- преминали начален инструктаж по безопасността на труда.
СМР се извършват само от работници, които са обучени и инструктирани по здравословните и безопасни условия на труд и пожарната охрана.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар