Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.

Инструкция за безопасно организиране на работата в зимни условия

1. За осигуряване на безопасни условия на работа подходните пътища и пешеходните такива на територията на строителната площадка трябва непрекъснато да бъдат почиствани от снега и да се посипват с пясък или сол.
2. Местата за складиране на строителните материали и конструкции трябва напълно да се почистват от снега и леда, защото в противен случай при топене могат да се сринат и да предизвикат злополуки.
3. Снега и леда се отстраняват при полагане на подкрановите пътища, монтиране на машини и механизми, строителни скели и инвентарни санитарно-битови помещения.
4. Образувалите се ледени висулки над входовете на зданията, тротоарите, местата на преминаване и проходите е необходимо периодически да се почистват.
5. За избягване на обрушвания от покривите на зданията от навят сняг те трябва периодически да се почистват, като предварително опасните места се оградят.
6. Всички врати на сградите, влизащи в опасната зона по време на свалянето на снега, се затварят или се поставят дежурни, като не се допускат хора в опасните зони. Работите по очистване на покривите от снега трябва да се извършва под наблюдението на отговорен инженерно-технически работник.
7.При зидането на стени по метода на размразяване на терена, по дължина на иззиждането на стените в периода на размразяване, е необходимо те да бъдат оградени на разстояние, равно на височината на стените, за да бъдат избегнати нараняванията на хора в случай на събаряния.
8. За защитата на хората, работещи на открито от неблагоприятните метеорологически условия през зимния период на строителната площадка трябва да бъдат взети допълнителни мерки и предвидени помещения за затоплянето на работещите. Температурата на въздуха в тези помещения трябва да бъде не по-ниска от 22°. Продължителността на работния ден и прекъсванията на работата при отрицателни температури се определя от административното ръководство.
9. Производствените помещения на строителната площадка (възлите за разтвор, работилниците и др.) трябва да бъдат отоплявани.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ