Инструкция за безопасно използване на преносими стълби

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

1.Използвайте преносими стълби:
- само в тези случаи, в които не е възможно или не е целесъобразно да се използват стационарни стълби, стълби с механично задвижване, скелета, работни платформи и други по-удобни и по-безопасни съоръжения;
- така подбрани по вид и размери, че в конкретния случай на използване да осигуряват удобни и безопасни условия за работа;
- само по тяхното предназначение;
- когато работата не е свързана с придържането на обемисти и тежки товари (кофраж, греди, дъски и др.);
- освен за качване и слизане и за извършване само на леки краткотрайни операции от застанало върху стълбата лице;
- когато естеството на работа не изисква едновременното й извършване от повече от един човек върху стълба. Когато естеството на работа изисква двама или повече работници, всеки работник да ползва самостоятелна стълба;
- само когато теглото на лицето, използващо стълбата със или без допълнителен товар, не надвишава допустимото й натоварване.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.