Инструкция за безопасна работа с циркулярен трион с маса

Изготвена на основание: чл. 166 от Наредба № 7 от 23 септември 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I.Условия за използване на работното оборудване.
Заетият с работа по машината персонал трябва да е прочел инструкцията за експлоатация преди започване на работата.
Уверете се, че машината ще се използва само в безопасно и функционално състояние. Експлоатирайте машината, само ако са налице и функционират всички предпазни устройства (напр. защитни устройства, устройства за аварийно изключване и т.н.).

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.