САМО ДО 30 АПРИЛ: -22% ОТСТЪПКА И БОНУСИ на стойност 215 лв за годишен абонамент

Инструкция за безопасна работа с шевна машина (права, покривна,  оверлог, илици)

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

Машината служи за ушиване на изделия от шивашкото производство.
Право на работа имат всички оператори на шевни машини, за които към момента на започване на работа с машината не е изтекъл срока на задължителния периодичен инструктаж.

Преди започване на работа работещият с машината е длъжен :
- Да се явява на работа отпочинал.
- Да познава общата устройство на шевната машина и инструментите с които ще работи.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар