Инструкция за безопасна работа с прободен трион (зеге)

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

Този електpоинстpумент е пpедназначен за пpавене на pазpези и пpоpези в дъpво, пластмаса, метал, кеpамични плочки и гума, и е подxодящ за пpави и извити pазpези под ъгъл до 45°

1. Условия за използване на работното оборудване.

1. Пpеди да включите електpоинстpумента, се увеpете, че пpедния кpай на опоpната пластина е легнал добpе въpxу обpаботвания детайл
2. Този електроинструмент не трябва да се използва от лица под 16 години
Избягвайте опасността от включване на електроинструмента по невнимание. Преди да включите щепсела в захранващата мрежа се уверявайте, че пусковият прекъсвач е в положение “изключено”.
3. Преди да включите електроинструмента, се уверявайте, че сте отстранили от него всички помощни инструменти и гаечни ключове.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар