Инструкция за безопасна работа с пресконтейнер

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

Пресконтейнерът е предназначен за пресоване и превозване на различни видове хартиени отпадъци.

1. Условия за използване на работното оборудване.

Пресконтейнера за мултилифт се обслужва само от лица притежаващи съответната правоспособност, запознати с правилата за здравословни и безопасни условия на труд и с настоящата инструкция.
Преди да започнете работа, проверете щателно за наличие на повредени части и за възможността на пресконтейнера да работи правилно.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар