Инструкция за безопасна работа с конвектомат

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

Уредът е предназначен изключително за професионално приготвяне на храна. В зависимост от режима на работа конвектоматът работи с горещ въздух, пара, комбиниран режим или нискотемпературна обработка (НТ-обработка).

Конвектоматът може да се експлоатира само по предназначение от обучен персонал и ако няма повреда.

Монтаж

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.