Инструкция за безопасна работа с кари и повдигачи

1. Условия за използване на работното оборудване.
Машините са проектирани и произведени за товаро-разтоварни операции на товари.
Отговорният персонал в частност оператора на машината и сервизиращият персонал, трябва да бъдат инструктирани за безопасна работа и нормално използване на индустриалните машини включени в този инструкция за експлоатация.
С мотокар и повдигач могат да работят само обучени и инструктирани за целта лица.
Винаги преди работа с мотокара/повдигача извършвайте ежедневни сервизни проверки. Работното състояние на цялото обезопасяващо оборудване, защити и защитни прекъсвачи трябва да се проверява преди да се използва високоповдигача. Такова защитно оборудване не бива да се откача или премахва.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар