Инструкции за безопасна работа
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (5)

Инструкция за безопасна работа с кари и повдигачи

1. Условия за използване на работното оборудване.
Машините са проектирани и произведени за товаро-разтоварни операции на товари.
Отговорният персонал в частност оператора на машината и сервизиращият персонал, трябва да бъдат инструктирани за безопасна работа и нормално използване на индустриалните машини включени в този инструкция за експлоатация.
С мотокар и повдигач могат да работят само обучени и инструктирани за целта лица.
Винаги преди работа с мотокара/повдигача извършвайте ежедневни сервизни проверки. Работното състояние на цялото обезопасяващо оборудване, защити и защитни прекъсвачи трябва да се проверява преди да се използва високоповдигача. Такова защитно оборудване не бива да се откача или премахва.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар

4 мнения за “Кари/ Електрокари и мотокари (К)”

 1. Здравейте
  Къде мога да проверя какво представлява свидетелство за управление на мотокар,електрокар,газокар издадено от Германия и Нидерландия ?
  Валидно ли е такова за България?
  Приятен ден
  Иван Кръстев

  • Здравейте, господин Кръстев,
   Условията и редът за признаване правоспособността на граждани на държави – членки на Европейския съюз (ЕС), на Европейското икономическо пространство (ЕИП) или на Швейцария, придобита в съответните държави, даваща им право да работят с електрокари и мотокари в предприятията в Република България са уредени в Раздел III на Наредба № 1 от 10 април 2006 г. за придобиване или признаване на правоспособност за работа с електрокари и мотокари в предприятията.

   Не е необходимо да знаете как изглежда съответното удостоверение, защото за да има правоспособност в България, е необходимо да се подаде молба в Министерство на образованието за признаване в България и съответно си получава стандартното удостоверение по образец на наредбата.

   • Здравейте,скоро имах аналогичен случай със сертификат от Словения.Служител от МОН на писмено зададен въпрос за валидност на подобен документ ми отговори,че е достатъчно да е преведен и заверен от лицензиран преводач и не е необходимо да се прави нищо повече.Сега от Вас разбирам,че трябва да се подаде молба до МОН.Нужно ли е да подавам заявление след така получен отговор от тяхна страна?

    • Здравейте,
     За съжаление човекът от МОН Ви е подвел, но вероятно с неговото писмо можете да се аргументирате пред контролните органи защо не са спазени изискавнията на наредбата. Не мога да гарантирам, че ще се съгласят или биха изисквали да се спазят изискванията на наредбата (особено, ако става въпрос за разследване на трудова злополука).

     За да сте напълно изправни би трябвало да се спазят изискванията на наредбата, които са следните (направила съм извадка на основните текстове):

     чл. 18 (3) Лицата, които искат признаване на правоспособност по реда на този раздел, подават в Министерството на образованието и науката молба, към която прилагат:
     1. документа по ал. 2;
     2. документ, удостоверяващ, че лицето е физически и психически здраво и годно за работа с електрокари и мотокари в предприятията.
     (6) Всички документи във връзка с признаването на правоспособността по реда на този раздел се подават в оригинал или нотариално заверено копие с превод на български език.

     Чл. 20. (2) Министерството на образованието и науката предоставя на лицето, което иска признаване, да избира между стаж за приспособяване или изпит за признаване на правоспособност.
     Чл. 21. (1) Министърът на образованието и науката се произнася с мотивирано решение в срок до 4 месеца от датата на подаване на молбата и всички други изискуеми документи от лицето, което иска признаване.
     (2) Въз основа на решението по ал. 1 на лицето се издава удостоверение за признаване на правоспособност по образец (приложение № 2). Удостоверенията може да се издават от длъжностно лице, упълномощено от министъра на образованието и науката.