Инструкция за безопасна работа с електрическо ренде

Изготвена на основание: чл. 166 от Наредба № 7 от 23 септември 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване

I.Условия за използване на работното оборудване.

Машината е предназначена да обработва дървесина, меки пластмаси и подобни на дърво материали.
ВКЛЮЧВАНЕ В МРЕЖАТА И ПУСКАНЕ В ДЕЙСТВИЕ
Напрежение на мрежата трябва да отговаря на данните, указани на табелката за техническите данни.
За включване натиснете първо блокировката на включването и след това задействайте прекъсвача (натискане = ВКЛ., отпускане = ИЗКЛ.).

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар