Инструкция за безопасна работа с дървообработващи машини

Общи изисквания:

1. На дървообработващи машини да се допускат за работа лица, които имат необходимата квалификация, назначени със заповед на работодателя, инструктирани и обучени по въпросите на безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана.
2. В помещенията за дървообработване, осветителните тела, електродвигателите, пусковите устройства, разпределителните табла и инсталациите към тях да бъдат в изпълнение съответстващо на противопожарните норми.
3. Корпусите на дървообработващите машини да бъдат допълнително заземени към заземителен контур.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар