Инструкция за безопасна работа с булдозер

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 19, ал. 1 от Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

Задължения
Булдозеристът е длъжен преди започване на работа да провери техническата изправност на машината и състоянието на оборудването (булдозерната уредба, въжето, лебедката, съедине¬нията и др.). Забранява се пускането в действие на неизправна машина.

Правоспособност
До работа с булдозер се допуска само правоспособно лице, притежаващо удостоверение за правоспособност и инструк¬тирано за безопасна работа.
Забранено е на булдозериста да преотстъпва машината на лица, нямащи заповед за ползуването й.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.