Инструкции за безопасна работа
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (0)

Инструкция за безопасна работа с автогрейдер и  скрепер

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 19, ал. 1 от Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Права и задължения

При прикачване на скрепера машинистът е длъжен да движи влекача на заден ход много внимателно, като следи за безопасността на работника, извършващ прикачването.
През време на работа водачът е длъжен да наблюдава положението на товара и да следи за посоката на движение на машината.
Преди започване на работа скреперистът е длъжен:
- да проучи плана за организацията на извършваната работа;
- да огледа работната зона и терена, да отстрани близкостоящите лица и да даде предупредителен сигнал за започване на работа.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.