Инструкция за безопасна работа с акумулаторен циркуляр

Изготвена на основание: чл. 166 от Наредба № 7 от 23 септември 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване

Този инструмент е предназначен за надлъжно и напречно рязане на дърво с право рязане, а също и с рязане под ъгъл 45°; с подходящи режещи дискове могат да се режат и цветни метали, леки строителни материали и пластмаса.

1. Условия за използване на работното оборудване.
Право на работа имат работещи с валиден инструктаж.
Този инструмент не трябва да се използва от хора на възраст под 16 години.
Проверете напрежението, обозначено върху фирмената табелка на електроинструмента / зарядното устройство / батерията.
Поставете батеpията пpавилно в заpядното устpойство, така че да пpави контакт, без да й пpечат чужди пpедмети.
Пpеди да използвате инстpумента, пpовеpете дали батеpията е пpавилно поставена.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.