Инструкции за безопасна работа
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (0)

Инструкция за безопасна работа при почистване на конци и контрол на ушитите детайли и дрехи

ОТГОВОРНОСТИ:
Работникът по осъществяване на контрола и почистване на конци отговаря за спазване на технологичната дисциплина при работа и спазването на инструкцията за безопасна работа с ръчни инструменти и тази инструкция.

Право на работа
Право на работа имат всички работници, за които към момента на започване на работа не е изтекъл срока на задължителния периодичен инструктаж. Валидността на срока на инструктажа се проверява от прекия ръководител преди възлагане на работата, или са преминали начален инструктаж и инструктаж на работни място по здравословни и безопасни условия на труд и пожаборезопасност, които лица са физически здрави, навършили 18 години.
Лица ненавършили 18 години могат да се допускат на работа като се спазват изискванията на Наредба №4 за работи, който са забранени за лица от 15 до 18 годишна възраст.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар