Инструкция за безопасна работа при надстрояване, ремонт и разваляне на сгради и съоръжения

Внимание! Тази инструкция е типова.

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

При използване на скелета и платформи се спазват изискванията на Наредба №7/1999 г. и Наредба №2/2004 г.

Преди започване на изпълнението по надстрояване, ремонт и разваляне на сгради и съоръжения, техническият ръководител се задължава да осигури необходимите мерки за безопасното изпълнение на работите.

Забранено е надстрояването и развалянето на сгради и съоръжения, както и ремонтът на конструктивни и външни части на същите, без наличие на проект за организация и изпълнение на строителството, указващ технологическата последователност и средствата за изпълнение, организация на труда и конкретно необходимите мероприятия за осигуряване на безопасността на работата. Работният проект се изработва при отчитане на моментното състояние на сградите и съоръженията.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар