Инструкция за безопасна работа при кофражни и армировъчни работи

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 19, ал. 1 от Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

1. Права, задължения и отговорности на лицата, които ръководят или управляват съответните трудови процеси.

Права и задължения на техническия ръководител:
• Установява годността на кофражните платна;
• Контролира изпълнението на мерките за безопасност при кофражни и армировъчни работи за предпазване от прах, поразяване от електрически ток, падане от височина или удар от падащи предмети;
• Дава разрешение за извършване на следващи строителни и монтажни работи върху работните площадки на кофража само след укрепване на кофража в проектното му положение;

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар