Инструкция за безопасна работа при извършване на работи по монтиране на сглобяеми елементи и конструкции

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 19, ал. 1 от Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

Задължения
Техническият ръководител упражнява пълен контрол върху монтажа и демонтажа на стоманени и бетонни рамки и техните компоненти, кофражи, готови строителни елементи или временни подпори и опори.
Техническият ръководител и отговорното лице за безопасната експлоатация на подемно-транспортните съоръжения, монтажните инструменти и приспособления и такелажните средства ръководят монтажа на строителните конструкции едновременно с два крана.
Преди започване на всяка работна смяна при изпълнение на пълзящ кофраж дежурните оператори и електромонтьори проверят изправността на инсталациите, съоръженията, механизмите, устройствата, използвани при пълзенето на кофража (захватните приспособления за закачане на товарите; кофите за бетон; контейнерите за армировката; електрическите инсталации; мрежите и вратите на бандерите). Резултатите от проверките се вписват в дневника на строежа.
Преди всяка смяна сменният бригадир проверява изправността на елементите на пълзящия кофраж (кофражни платна, работни платформи, предпазни парапети, огради и козирки, временни стълби, капаци на люковете и други) и окачването на висящите платформи.
Техническият ръководител е установява годността на кофражните платна, на инсталацията и на съоръженията към тях и дава разрешение за започването на изпълнението на пълзящ кофраж.
Техническият ръководител ръководи демонтирането на елементите на пълзящия кофраж.
Техническият ръководител нарежда декофрирането на стоманобетонни полета с по-големи отвори, кофрирани с повече от една кофражна маса (обемна клетка или полуклетка).
Техническият ръководител или бригадирът непосредствено преди използването на елементите от едроразмерния кофраж, конзоли, скелета и площадки установяват годността им.
Техническият ръководител ръководи монтирането и демонтирането на използваните повдигателни инсталации. Преди започване на ползването на повдигателните инсталации задължително установява изправността им и годността им.
Техническият ръководител дава разрешение и указания за повдигането на пакета плочи и отлепването на етажните плочи.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар