Инструкция за безопасна работа при извършване на покривни работи

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 19, ал. 1 от Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

1. Права, задълженията и отговорностите на лицата, които ръководят или управляват съответните трудови процеси.

Извършването на покривни работи може да започне само след изрично разрешение, дадено от техническия ръководител.
Преди започване на покривните работи техническият ръководител определя опасната зона, ограничава достъпа в нея на лица, незаети с извършване на покривни работи и проверява означаването й със съответните знаци и сигнали по безопасност на труда.
Техническият ръководител ежедневно контролира изправността на окачващите приспособления на предпазните колани преди започване на работа.
Техническият ръководител извършва ежедневен и периодичен инструктаж.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар