Инструкция за безопасна работа на куриер

І. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И ПРАВИЛА
1. Настоящата инструкция регламентира изискванията по безопасността и хигиена на труда и противопожарна охрана преди започване, през време, при прекъсване, преустройване и завършване на работата, както и указания за поведението с цел предпазване на работещите от злополуки.
2. За работа като куриер се допускат лица, с редовни здравни документи, преминали обучение и проверка на необходимите знания по нормите и инструкциите за безопасна работа.
3. Куриерът е длъжен:

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар