Инструкция за безопасна работа при извършване на дърводелски работи

Тази инструкция е приложима при извършване на дърводелски работа на строителен обект и е изготвена в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

Задължения
Техническият ръководител да организира и контролира спазването на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и пожарна безопасност на работното място.
След приключване на работната смяна или работния ден работещите задължително почистват машините и изключват електрическото им захранване.
Отговорен за изправността, редовната поддръжка и контрола на дървообработващите машини е работещият с тях и ……………………… (име и длъжност на определеното от техническия ръководител лице).

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар