Инструкция за безопасна експлоатация на колесен трактор без кабина

Колесни трактори KubotaКолесният трактор е предназначен за извършване на разнообразни земеделски работи при агрегатиране с прикачни, навесни и полунавесни работни машини. Той могат да бъдат използвани за извършване на транспортни и товаро-разтоварни работи, а също така за задвижване на работните органи на различни подвижни и стационарни машини.

1. Условия за използване на работното оборудване.
Машината трябва да бъде използвана, обслужвана и ремонтирана професионално от лица над 18 години, обучени за работа с нея, предварително инструктирани за правилата по здравословни и безопасни условия на труд в отрасъл Земеделие.Тракторът трябва да бъде използван само по предназначение при условия, посочени в настоящата инструкция. Използването на машината не по предназначение може да доведе до сериозни опасности, замърсяване на околната среда и изключва отговорността на производителя за предизвикани щети по тези причини.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.