Инструкция за безопасна работа в училищни помещения

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване

1. Изисквания към училищното оборудване:
- Да бъде обезопасено;
- Да бъде узаконено;
- Да отговаря на изискванията за безопасна работа;
- Да има изправни механични и ел.защити;
- Да има необходимите обозначения, позволяващи правилното боравене.

2. Изисквания към персонала:
- Да бъде обучен;
- Да му бъде проведен начален и периодичен инструктаж;
- Да има необходимата квалификация;

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.